|

Relacja ze zjazdu młodzieży w Bydgoszczy

Młodzieżowy Zjazd – Bydgoszcz 25-27.05.2012

Głównymi celami i założeniami zjazdu młodzieżowego były: zaproszenie grupy osób celem wspólnego przybliżania się do Pana poprzez słuchanie wykładów, śpiew, rozmowy i rekreację, a co za tym idzie integracja. Wspólna wymiana doświadczeń.

Organizatorami zjazdu była młodzież zboru w Bydgoszczy z pomocą innych członków zboru oraz Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Całe wydarzenie rozplanowane zostało na czas od piątku (godz. 18:00) do niedzieli (godz. 13:00). Podczas tego czasu został zrealizowany cały program i obejmował on:

  • wykłady/warsztaty
  • wieczór uwielbienia (śpiew doświadczenia)
  • trzyczęściowe Nabożeństwo Sobotnie
  • koncert zespołu Chofesh
  • nabożeństwo niedzielne
  • zabawy i rekreacja

Mówcą i prowadzącym warsztaty był zaproszony przez młodzież bydgoską pastor Zenon Korosteński.

Koncert zespołu Chofesh, który odbył się w sobotę miał charakter charytatywny i przed jego rozpoczęciem zostały zebrane pieniądze, które zostały przeznaczone dla potrzebujących. Koncert odbył się w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

Z zebranych opinii gości oraz członków miejscowego zboru można wywnioskować, że zjazd był udany i dobrze zorganizowany, oraz że pozostawi miły ślad w pamięci jego uczestników.