|

Wielki Bój  konkurs nt. książki 

Pastorzy i Starsi Zboru

Witajcie Bracia.
Serdecznie Was pozdrawiam i życzę wiele łask Bożych.
Już wkrótce 14 stycznia rozpoczynamy konkurs z ksiązki „Wielki Bój”. Pozostało nam już niewiele czasu do wykonania niezbędnych czynności:

 1. Pastor okręgowy ustali z pastorami ze swego okręgu, dla których zborów będą przygotowywać pytania.
 2. Należy wyznaczyć w każdym zborze po dwie osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu i sprawdzenie odpowiedzi. Proszę o zachowanie neutralności i obiektywną ocenę.
 3. Należy przygotować po cztery pytania z każdego rozdziału.
 4. W każdą drugą sobotę zgodnie z przyjętym kalendarzem, należy przygotować pytania z kolejnych czterech rozdziałów, czyli w sumie szesnaście pytań na każdy konkurs.
 5. Proszę o przygotowanie pytań o różnej skali trudności, tak żeby jak najwięcej osób mogło uczestniczyć w konkursie.
 6. Należy uwzględnić trzy grupy wiekowe, pytania mogą być takie same:
  1) 11 – 17 lat
  2) 18 – 25 lat
  3) Pow. 26 roku życia
 7. Sposób oceny odpowiedzi:
  a) bardzo dobra – 3 pkt
  b) dobra – 2 pkt.
  c) dostateczna – 1 pkt.
  d) niewłaściwa – 0 pkt
 8. Konkurs najlepiej przeprowadzać w sobotę po nabożeństwie ( po krótkiej przerwie). Rozpoczynamy modlitwą i krótkim wprowadzeniem.

Życzę powodzenia w przeprowadzaniu konkursu, a w szczególności prowadzenia Duchem Świętym, żeby przesłanie „Wielkiego Boju” zostało nam lepiej przyswojone.

Z braterskim pozdrowieniem
Ryszard Jankowski

 


 

Drodzy w Chrystusie!

Mam głębokie przekonanie, że żyjemy w czasie końca. Jesteśmy świadkami jak ten świat zupełnie się zagubił. Wierzę, że Bóg powołał nas do szczególnej misji. Jako Kościół jesteśmy wyjątkowi pod względem zrozumienia wielkiego konfliktu pomiędzy Bogiem, a szatanem. Nie posiadamy tej wiedzy dlatego, że jesteśmy mądrzejsi, lepsi czy wyjątkowi. Lecz było to wolą Bożą, żeby wyróżnić skromny XIX wieczny ruch religijny. Bóg wybrał jedną z najmniejszych grup adwentowych powstałych po wielkim rozczarowaniu, do przekazania światu poselstwa ostrzeżenia i nadziei. Nic nie wskazywało na rozwój tej grupy, ale Pan ją wybrał , powierzając szczególne przesłanie do świata. Obdarzając również darem proroczym. To poprzez skromne narzędzie jakim była E.White, Bóg przedstawił w niezwykły sposób dzieje świata na tle wielkiego konfliktu pomiędzy Dobrem, a złem. Wiele współczesnych kościołów i ruchów religijnych nie ma zrozumienie wielkiego konfliktu, ani nie posiada przesłania na czas końca. E.White opisała wydarzenia z Bożej perspektywy i dlatego nie wolno nam zaniedbać powierzonej wiedzy. Pojawia się pytanie, czy w tej sytuacji jesteśmy przygotowani na nadchodzące wydarzenia? Czy znany nam jest ich scenariusz? Czy wiemy w jakim kierunku to wszystko zmierza? Obawiam się, że często znamy te zagadnienia zbyt powierzchownie. Uważam, że jest rzeczą niezwykle ważną zapoznać się dokładnie z książką „Wielki bój”. Nie tylko przeczytać ją pobieżnie, ale przestudiować ją w duchu modlitwy. Pragnę zachęcić wszystkich wyznawców do lektury „Wielkiego Boju”. W Zarządzie Diecezji podjęliśmy decyzję ogłoszenia Konkursu z jej znajomości.

Konkurs chcemy rozpocząć 14 stycznia w każdym zborze na terenie naszej Diecezji. Należy więc niezwłocznie przystąpić do czytania tej wspaniałej lektury. Materiał do konkursu został podzielony na rozdziały. Proszę zapoznać się z proponowanym kalendarzem. Na poziomie zborów, konkurs będzie się odbywał po nabożeństwie, w każdą drugą sobotę. Obejmie kolejne cztery rozdziały książki. Będzie przeprowadzony na trzech poziomach:

 • I poziom – Zbór – trzy osoby mające najlepsze wyniki awansują na II poziom
 • II poziom – Okręg – przedstawiciele zborów uczestniczą w eliminacjach i trzech najlepszych uczestników konkursu z każdego okręgu, awansuje do finału w Diecezji
 • III poziom – Diecezja – Finał

Planujemy przygotować jak najwięcej nagród. Począwszy od nagród książkowych, zwolnienia z opłaty na Campie, na obozach lub koloniach. Nagrodą szczególną będzie ufundowana wycieczka do miejsc związanych z historią reformacji między innymi Wittenberga, Wartburg. Przekonany jestem, że to nie nagrody będą motywować nas do uczestniczenia w przygotowanym konkursie, ale pragnienie pogłębienia zawartej w książce wiedzy. Zapraszam całą rodzinę adwentową do uczestnictwa w tym konkursie. W duchu przyjaźni i radości będziemy się dzielić wiedzą na temat „Wielkiego boju”.

Wasz brat w Chrystusie
Ryszard Jankowski


TERMINARZ KONKURSU KSIĄŻKI „WIELKI BÓJ”

 • Na poziomie zboru:
Data: Rozdziały:
 14 stycznia  1-4
 28 stycznia  5-8
 11 lutego  9-12
 25 lutego  13-16
 10 marca  17-20
 24 marca  21-24
 14 kwietnia  25-30
 28 kwietnia  31-34
 5 maja  35-38
 19 maja  29-42
 • Na poziomie okręgów – 2 czerwca
 • Finał diecezjalny – 16 czerwca