|

Siejmy ziarno ewangelii – letni program misyjny 

Witam Was i serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w letnim programie misyjnym, który postanowiliśmy nazwać „Siejmy ziarno ewangelii”.

Każdy z nas powinien mieć w tym udział. Nie wolno nam przeoczyć okresu lata. Każda pora roku jest właściwa i odpowiednia do misji. Wykorzystujmy każde spotkanie i każdą rozmowę w celu zapoznania ludzi z Chrystusem. Powinniśmy słynąć z tego, że jesteśmy tzw. „Miłośnikami Jezusa”, którzy ciągle o Nim opowiadają. Nasze zainteresowanie powinny się koncentrować przede wszystkim na Chrystusie. To Jezus powinien być naszym celem życia, radością i nadzieją.

W tym celu została przygotowana broszurka „Dlaczego jestem chrześcijaninem?” w nakładzie 100.000 egzemplarzy. Do każdego zboru wysyłamy po kilka egzemplarzy tej broszurki w celu zapoznania się z jej treścią, a następnie dokonania zamówienia. Oczywiście będzie dostarczana do Was nieodpłatnie.

Pragnę przypomnieć, że nadal czeka w Wydawnictwie misyjna książka roku „Obiecująca przyszłość”, która, swoją treścią zasługuje na to, żebyśmy dostarczyli ją naszym znajomym i nieznajomym, sąsiadom i nie sąsiadom, każdemu napotkanemu człowiekowi.

W przygotowaniu są już następne broszurki.

Od dłuższego czasu odczuwam większą potrzebę modlitw i postu. Chciałbym doświadczyć większych nawróceń. W wielu domach jest nasza literatura, która nie wykonała jeszcze swego zadania. Prośmy o Ducha Świętego i Jego szczególne działanie. Chciałbym zaproponować w tej intencji wspólne modlitwy każdego dnia o godz. 21.00 oraz post w każdy czwartek. Spróbujmy wspólnie jak jedna rodzina szukać społeczności z Bogiem i Jego mocy.
Proszę Was, prośmy Naszego Ojca Niebieskiego, żeby pobłogosławił rozsiane „ziarno prawdy”.

Życzę szczególnych doświadczeń i wspaniałych rezultatów w działalności misyjnej.

Wasz brat w Chrystusie

Ryszard Jankowski