Statut Diecezji Zachodniej

Funkcjonowanie Diecezji Zachodniej reguluje jej Statut. W związku ze zmianą statutu wzorcowego dla diecezji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Stały Komitet Statutowy poddał głosowaniu na Zjeździe Diecezji projekt nowego Statutu Diecezji Zachodniej. Projekt został przyjęty w dniu 10 maja 2019 roku i w tym dniu wszedł w życie. Największą nowość stanowi rozdział 3 Statutu omawiający Zarząd … Czytaj dalej Statut Diecezji Zachodniej