Zarząd Diecezji

Organem wykonawczym Rady Diecezji, a zarazem organem zarządzającym sprawami religijnymi, administracyjnymi i gospodarczymi Diecezji, w realizacji statutowych celów Diecezji w okresie między posiedzeniami Rady Diecezji, jest Zarząd Diecezji, (zwany także Komitetem Zarządzającym Diecezji).

Skład Zarządu Diecezji zmienia się w przypadku seniora okręgu w półrocznych okresach czasu. Natomiast w przypadku radnego/radnej w okresach 3 miesięcznych. Wspomniane zmiany są dokonywane na podstawie uchwały Rady Diecezji.

Obecny skład Zarządu Diecezji do posiedzenia Rady Diecezji w dniu 16 grudnia 2018 r. jest następujący:

  • Jarosław Dzięgielewski – przewodniczący Diecezji
  • Tomasz Kosowski – sekretarz/skarbnik
  • Piotr Zawadzki – senior okręgu wielkopolskiego
  • Marek Chełmiński – radny Diecezji (zbór Gdynia)