Statut Diecezji

Podczas Zjazdu Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w dniach 24-26 maja w Zatoniu został uchwalony statut Diecezji Zachodniej, który wszedł w życie z dniem 10 czerwca 2007 roku

Uchwalenie statutu Diecezji Zachodniej jest szczególnym wydarzeniem, ponieważ do tej pory pomimo, że Diecezja posiadała osobowość prawną to nie posiadała własnego statutu. Dodatkowo było to wydarzenie historyczne w naszym Kościele ponieważ statut naszej Diecezji został przyjęty jako pierwszy, co pozwoliło pozostałym Diecezjom skorzystać z niektórych wypracowanych przez nas przepisów.

Spis treści
Tytuł I – Przepisy ogólne
Tytuł II – Organy Diecezji

Dział 1 – Zjazd Diecezji
Rozdział 1 – Przepisy ogólne
Rozdział 2 – Komitet Organizacyjny
Rozdział 3 – Komitet Nominacyjny
Rozdział 4 – Stały Komitet Statutowy
Dział 2 – Rada Diecezji
Dział 3 – Przewodniczący Diecezji
Dział 4 – Urzędnicy Diecezji
Dział 5 – Reprezentacja Diecezji i zaciąganie zobowiązań

Tytuł III – Fundusze Diecezji i kontrola Diecezji
Tytuł IV – Diecezjalne jednostki organizacyjne
Tytuł V – Przepisy końcowe

Statut Diecezji (PDF)