ZAUFANIE.PLZAUFANIE.PLZAUFANIE.PL

 

Drukuj  Wy┼Ťlij artyku┼é do znajomego 

Zarz─ůd Diecezji
08 listopada 2010 | Kamil Raw

Organem wykonawczym Rady Diecezji, a zarazem organem zarz─ůdzaj─ůcym sprawami religijnymi, administracyjnymi i gospodarczymi Diecezji, w realizacji statutowych celów Diecezji w okresie mi─Ödzy posiedzeniami Rady Diecezji, jest Zarz─ůd Diecezji, (zwany tak┼╝e Komitetem Zarz─ůdzaj─ůcym Diecezji). Sk┼éad Zarz─ůdu Diecezji zmienia si─Ö w przypadku seniora okr─Ögu w pó┼érocznych okresach czasu. Natomiast w przypadku radnego/radnej w okresach 3 miesi─Öcznych. Wspomniane zmiany s─ů dokonywane na podstawie uchwa┼éy Rady Diecezji.

Obecny sk┼éad Zarz─ůdu Diecezji do posiedzenia Rady Diecezji w dniu 25 marca 2018 r. jest nast─Öpuj─ůcy:

  • Ryszard Jankowski - przewodnicz─ůcy Diecezji
  • Tomasz Kosowski  - sekretarz/skarbnik
  • Marek Jankowski   - senior okr─Ögu ┼Ťrodkowopomorskiego
  • Krzysztof ┼Üwierkowski - radny Diecezji (zbór Jelenia Góra)