ZAUFANIE.PLZAUFANIE.PLZAUFANIE.PL

 

Drukuj  Wyślij artykuł do znajomego 

Adwentysci.org
zborowe strony internetowe
05 maja 2009 | Kamil Raw

Regulamin tworzenia i prowadzenia oficjalnych zborowych stron internetowych w Diecezji Zachodniej

 1. Rada Zboru powinna specjalną uchwałą zatwierdzić powstanie takiej strony oraz wskazać osoby, które będą odpowiadać za jej treść.
 2. W treści/tytule strony powinno się unikać skrótów typu: ADS, DS, tylko podawać pełną nazwę (np.): Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Poznaniu.
 3. Informacje o kościele krajowym i światowym (historia Kościoła, struktura organizacyjna Kościoła w  Polsce na świecie, zasady wiary, oświadczenia i oficjalne dokumenty, prawo kościelne) powinny być podawane za oficjalną stroną Kościoła www.adwent.pl.
 4. Strona zborowa winna się składać w szczególności z następujących samodzielnie przygotowanych elementów:
  • kim jesteśmy (strona informacyjna: nazwa, logo, adres, godziny nabożeństw, telefon, faks, e-mail, nazwisko pastora, mapka),
  • nasza misja (elementy statutu Kościoła dotyczące celów Kościoła i środków ich realizacji oraz fragmenty lub całość uchwały programowej zboru),
  • wydarzenia (krótkie relacje z nabożeństw, imprez, wizyt, spotkań, kontaktów, akcji, działań społecznych, itp., które miały miejsce w zborze lub poza zborem z udziałem adwentystów ze zboru lub dotyczyło lokalnego zboru),
  • kazania (streszczenie treści albo całość kazania),
  • ogłoszenia (o przyszłych wydarzeniach, np. o nadchodzących wykładach – z podaniem daty, osoby mówcy, tytułu wykładu),
  • fotoreportaż (zdjęcia z uroczystości zborowych z krótkim komentarzem, np. z chrztu, ewangelizacji, błogosławieństwa dzieci itp.),
  • historia zboru,
  • wybrane artykuły z wydawnictw kościelnych,
  • kontakt (intencje modlitewne, zwykłe kontakty itp.).
 5. Oficjalna strona zborowa powinna być umieszczona w domenie adwentysci.org. Przyjmuje się schemat adresu: www.miasto.adwentysci.org.
 6. Należy zwrócić uwagę na prawa autorskie używanych grafik, tekstów i oprogramowania. Dotyczy to także treści np. ze Znaków Czasu.
 7. Katalog oficjalnych stron zborowych Diecezji Zachodniej jest umieszczony na stronie www.zaufanie.pl.

Informacje dodatkowe:

 1. Oficjalna strona zborowa może być utrzymywana na serwerze innym niż należący do Diecezji Zachodniej (np. platforma blogowa). Publikowany adres strony powinien być zgodny pkt. 5. Regulaminu.
 2. Treści oraz oprogramowanie użyte do tworzenia strony muszą być legalne.
 3. Mapy użyte na stronie nie mogą być w formie skanu map papierowych – należy użyć np. maps.google.pl.
 4. Kontakt np. do starszego zboru może być podany tylko za zgodą Rady Zboru i samego zainteresowanego. Kontakt do pastora jest informacją "służbową" (jest np. na www.zaufanie.pl).
 5. Utrzymanie oficjalnej strony zborowej jest dla zboru bezpłatne – koszt serwera i domeny pokrywa Diecezja Zachodnia.

Materiały pomocnicze: Szkolenie 2008

 


Certyfikat Wiarygodności witryn internetowych - www.adwent.pl/certyfikat

Regulamin kościelnych zborowych witryn internetowych - www.adwent.pl/certyfikat-regulamin